Demjatské kopce

Kód územia

SKUEV0323

Výmera územia

8,680 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Demjata, Veľký Slivník

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,10972222

Zemepiská dĺžka

21,29861111

Nadmorská výška (m)

Max

411

Priemerná

380

Min

345

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Echium russicum, Myotis myotis, Pulsatilla grandis

Popis územia

The site lies between the villages Demjata and Veľký Slivník. It is situated at the boundary line of 2 geomorphological subunits: Beskydské predhorie and Ondavská vrchovina. Paleogene and Mesozoic sediments of the klippen belt build the site. Area has a character of a hilly land. Selective erosion and denudation processes created striking morphological elevations that consist of marlites and limestones of the Late Cretaceous period. The site consists of 5 hills with well-preserved xerophilous vegetation and it is surrounded with urban and agriculturally intensively used landscape, where grasslands alternate with the arable land and woods. Occurrence of nationally important plant species has been recorded in the site, e.g.: Thalictrum simplex subsp. galioides, Aster amelloides. Another plant species, Linum tenuifolium, which does not belong to nationally important species, is very rare in the whole region of Prešov.

Ciele ochrany

The site is an example of the xerophile plant communities on calcareous substrates (Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates). Occurrence of Echium russicum is remarkable, because the northernmost locality of the species in Slovakia has been recorded on the site. Occurrence of Pulsatilla grandis also represents the northernmost known locality of the species in Slovakia. Since 1992 the site has been included into the network of protected areas of Slovakia as the Nature Reserve Demjatské kopce.

Zraniteľnosť

The site is situated in the intensively used agricultural land. Traditional use of the site - sheep grazing, has been preserved only at 3 small hills on the right side of the road from the village Demjata to the village Veľký Slivník, the other 2 hills (on left side of the road) remain without any use. Persistent interest in limestone extraction is a potential threat for the site.

Vlastníctvo

state - 38.367 % agricultural organizations - 95.485 % state - 4.515 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy

Ostatné druhy

Anemone sylvestris, Aster amelloides, Convallaria majalis, Linum tenuifolium, Orobanche lutea, Parnassius apollo, Thalictrum simplex subsp. galioides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika rastlín