Vytlačiť

hadinec červený

hadinec červený

Echium russicum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

69 EUR


Počet lokalít

23

Priemerná plocha TML

12 946 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

80

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Adonis vernalis (2),Gentiana cruciata (2),Rosa gallica (1),Robinia pseudoacacia (1),Quercus cerris (1),Prunella laciniata (1),Ligustrum vulgare (1),Fraxinus ornus (1),Crataegus monogyna (1),Calamagrostis epigejos (1)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A04 - pasenie 42,9 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 7,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 57,1 %
A03 - kosenie 42,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 75,6 %
A04 - pasenie 19,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,4 %
I01 - druhové invázie 2,4 %