Vytlačiť

hadinec červený

hadinec červený

Echium russicum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

69 EUR


Počet lokalít

23

Priemerná plocha TML

12 979 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

91

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Adonis vernalis (3),Rosa gallica (3),Gentiana cruciata (2),Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (2),Robinia pseudoacacia (1),Quercus cerris (1),Prunella laciniata (1),Ligustrum vulgare (1),Fraxinus ornus (1),Crataegus monogyna (1)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A04 - pasenie 43,8 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 6,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 75,0 %
A04 - pasenie 20,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,1 %
I01 - druhové invázie 2,1 %