Územia európskeho významu

Zobrazených 61 - 90 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Turecký vrch SKUEV0567 32 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Trstinné lúky SKUEV0945 60 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Tŕstie SKUEV0281 29 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Trokanovo SKUEV0813 8 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Tri peniažky SKUEV0001 141 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Trešková SKUEV0202 25 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Trebejovské skaly SKUEV0941 47 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Torysa SKUEV0336 19 ha Administration of Pieninský National Park, tel.+421 52 418 10 71, +421 52 418 10 73, fax:+421 52 482 23 95, Slovak Republic Detail zaznamu
Tomov štál SKUEV0023 2 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Tomášovica SKUEV0807 7 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Tlstý vrch SKUEV0258 1 216 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Tlstá hora SKUEV0576 1 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Tlstá SKUEV0058 293 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Tisovský kras SKUEV0282 1 469 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Tisa SKUEV0846 76 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Teplické stráne SKUEV0284 352 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Teplické stráne SKUEV2284 9 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Temešská skala SKUEV0127 164 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Tematínske vrchy SKUEV0380 2 520 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Tatry SKUEV0307 66 994 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 448 42 17, fax:+421 52 448 42 17, Slovak Republic Detail zaznamu
Tarbucka SKUEV0019 172 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Tarbucka SKUEV2019 9 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Ťahan SKUEV0363 311 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Švihrová SKUEV0228 4 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 0800 Slovak Republic Detail zaznamu
Šurianske slaniská SKUEV0096 169 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Šúr SKUEV0279 432 ha Administration of PLA Malé Karpaty, tel: +421 33 640 05 49, fax: +421 33 647 40 02, Slovak Republic Detail zaznamu
Šupín SKUEV0246 13 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Šujské rašelinisko SKUEV0255 13 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Štokeravská vápenka SKUEV0502 13 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Šranecké piesky SKUEV1316 718 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu