Tlstá

Kód územia

SKUEV0058

Výmera územia

292,465 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,96083333

Zemepiská dĺžka

19,36027778

Nadmorská výška (m)

Max

1551

Priemerná

1341

Min

1017

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Canis lupus, Lynx lynx, Microtus tatricus, Myotis bechsteinii, Rupicapra rupicapra tatrica, Ursus arctos

Popis územia

The site is situated in the top section of Tlstá Mt. (1555 m) and is entirely covered with dense forests. Its basement is predominately formed by muscovite-biotite granodiorites and granites of Prašivá Mt. type together with so called Lúžňany sequence of layers built by quartzite and quartz, arkose and greywacke sandstones.

Ciele ochrany

The site is valued for being important strutting grounds for the forest grouse (Galliformes) species. It also provides the favourable living conditions for several species of large carnivores. The site falls within the territory of the Nízke Tatry SPA.

Zraniteľnosť

Similarly to the communities of other natural spruce woods of Central Europe, local ecosystems have greatly suffered in a consequence of widespread long-range air pollution and ongoing climate change processes.

Vlastníctvo

state - 57.257 % urbarial communities - 42.743 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Brachyptera starmachi, Bufo bufo, Dryudella lineata, Glis (Myoxus) glis, Henia illyrica, Meles meles, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov