Kiarovský močiar

Kód územia

SKUEV0053

Výmera územia

29,550 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

09.04.2013

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Kiarov, Kováčovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,10472222

Zemepiská dĺžka

19,43194444

Nadmorská výška (m)

Max

151

Priemerná

148

Min

143

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina

Popis územia

The site represents one of the largest wetland areas of southern Slovakia.

Ciele ochrany

The site represents the largest, most important and most preserved natural complex of aquatic, wetland and hygrophilous plant and animal communities of the Poiplie region.

Zraniteľnosť

Firstly and most importantly, characteristic natural features of the site are to be seriously compromised by the ongoing climatic changes resulting in gradual desiccation of the wetland area and water area reduction. Additionally, farming activities in the surrounding area might substantially contribute to the eutrophication and changes of water regime on the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 18.002 % private - 81.998 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.

Ostatné druhy

Butomus umbellatus, Carabus clathratus, Carex melanostachya, Gratiola officinalis, Orchis elegans, Phytoecia (Opsilia) coerulescens, Utricularia vulgaris