Veľkoblahovské rybníky

Kód územia

SKCHVU034

Výmera územia

92,581 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Dolná Potôň, Veľké Blahovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,05241350

Zemepiská dĺžka

17,59829097

Nadmorská výška (m)

Max

116

Priemerná

115

Min

115

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Ixobrychus minutus, Netta rufina

Popis územia

The site originated as a result of extensive peat digging. In the past there were the extensive fen depression within the locality. Currently the originated fishponds are intensively used for the fish breeding purposes.

Ciele ochrany

Site is one of the five most important areas in Slovakia for nesting of Netta rufina and Anas strepera. Regularly nest here more than 1% of national population of Ixobrychus minutus.

Zraniteľnosť

The status of this area is predominantly being threatened by the fluctuation of the water level in breeding season and delayed filling in of fishponds in springtime. Favourable status of the area is further being threatened by the practice of bed sediment scraping and the removal of littoral vegetation of reedbeds and reedmace species. Autumnal organised shootings of mallards (Anas platyrhynchos) are commonly accompanied by substantial losses to other bird species and thus represent very serious threat to the survival of bird species subject to conservation efforts.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  rekultivácie mokradí
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)
  predátorstvo

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Bocian čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Bučiačik močiarny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Bučiak trsťový (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) Chochlačka bielooká vtáky 0,0 14,3 85,7 Zobraziť druh v atlase
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Chochlačka sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Chochlačka vrkočatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zapornia parva (Scopoli, 1769) Chriašť malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Chriašteľ (chriašť) bodkovaný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Chriašteľ vodný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Čorík čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) Fúzatka trstinová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Hlaholka severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Netta rufina (Pallas, 1773) Hrdzavka potápavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) Hus bieločelá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) Hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) Hus siatinná vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Jastrab krahulec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Kačica chrapačka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas crecca Linnaeus, 1758 Kačica chrapkavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Kačica chripľavka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Kačica divá vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Kačica hvizdárka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spatula clypeata Kačica lyžičiarka vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anas acuta Linnaeus, 1758 Kačica ostrochvostá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Kalužiak riečny( kalužiačik malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Kazarka pestrá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Kormorán malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Kormorán veľký vtáky 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 Krkavec čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Kršiak rybár (rybožravý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Charadrius dubius Scopoli, 1786 Kulík riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Labuť hrbozobá (veľká) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Fulica atra Linnaeus, 1758 Lyska čierna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758 Lyskonoh úzkozobý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) Močiarnica tichá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Orliak morský vtáky 0,0 40,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 Orol kráľovský vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Potápač malý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Potápač veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Potápka červenokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Potápka chochlatá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Potápka čiernokrká vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Potápka hnedá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Potáplica severská vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Rybár ( čorík) bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Rybár veľkozobý (čegrava veľkozobá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Rybárik riečny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Sliepočka zelenonohá (vodná) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco columbarius Linnaeus, 1758 Sokol kobec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Sokol myšiar vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 Sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 Sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Strnádka trstinová vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Locustella luscinioides (Savi, 1824) Svrčiak slávikovitý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Trasochvost horský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Trsteniarik bahenný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) Trsteniarik pásikový ( malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Trsteniarik spevavý ( obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Trsteniarik veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Vodnár potočný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov