Veľkoblahovské rybníky

Kód územia

SKCHVU034

Výmera územia

92,581 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Dolná Potôň, Veľké Blahovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,05241350

Zemepiská dĺžka

17,59829097

Nadmorská výška (m)

Max

116

Priemerná

115

Min

115

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anas strepera, Ixobrychus minutus, Netta rufina

Popis územia

The site originated as a result of extensive peat digging. In the past there were the extensive fen depression within the locality. Currently the originated fishponds are intensively used for the fish breeding purposes.

Ciele ochrany

Site is one of the five most important areas in Slovakia for nesting of Netta rufina and Anas strepera. Regularly nest here more than 1% of national population of Ixobrychus minutus.

Zraniteľnosť

The status of this area is predominantly being threatened by the fluctuation of the water level in breeding season and delayed filling in of fishponds in springtime. Favourable status of the area is further being threatened by the practice of bed sediment scraping and the removal of littoral vegetation of reedbeds and reedmace species. Autumnal organised shootings of mallards (Anas platyrhynchos) are commonly accompanied by substantial losses to other bird species and thus represent very serious threat to the survival of bird species subject to conservation efforts.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  rekultivácie mokradí
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)
  predátorstvo

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov