Ludinský háj

Kód územia

SKUEV0180

Výmera územia

161,940 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

20.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Farná, Jasová, Kolta, Veľké Ludince

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,99611111

Zemepiská dĺžka

18,46750000

Nadmorská výška (m)

Max

284

Priemerná

244

Min

196

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cucujus cinnaberinus

Popis územia

The site is located in the lowland countryside, with a rugged relief and mosaic habitat composition. Geological basement is formed by blown sand and loess covered with deep Albic and Haplic Luvisols.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the thermophilous oak woods and Pannonian-Balcanic turkey oak-sissile oak forests. Quality and importance: The site is a part of a compact forest complex with the majority of the native communities, which are a significant biocentre in the surrounding farm land.

Zraniteľnosť

The site is likely threatened by invasion of the non-native tree species from the surrouning sites.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.223 % state - 99.777 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov