Lehnice

Kód územia

SKCHVU012

Výmera územia

2387,348 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bellova Ves, Horná Potôň, Macov, Malý Lég, Maslovce, Masníkovo, Mierovo, Oľdza, Sása, Veľká Paka, Veľký Lég

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,06238654

Zemepiská dĺžka

17,45652405

Nadmorská výška (m)

Max

122

Priemerná

120

Min

119

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Coturnix coturnix, Falco vespertinus

Popis územia

Geological basement consists of the fluvial gravel and sand deposits. From a geomorphological point of view the site is a lowland alluvium of the Dunaj River formed in the past by the Dunaj and Malý Dunaj meanders. The soils are of an alluvial type, relatively new. They are intensively utilized, a wind erosion is often phenomenon in a non-vegetational season. Minimal representation of woods is an outstanding feature of the site. Currently there are especially artifical avenues of cultivated poplars and Robinia pseudoacacia. Representation of the water habitats is minimal as well, there are especially the gravel pits and sporadic drainage channels

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Falco vespertinus and regularly nest here more than 1% of national population of Coturnix coturnix.

Zraniteľnosť

Landscape exploitation itself including intensive forms of agricultural production with only a tiny fraction of the land being set aside, vegetation cover reduced by commercial activities to minimum and only very limited presence of original water bodies (old river branches) all together represent the major threat to the status of the site. Moreover, use of the chemicals increasing agricultural production (pesticides and fertilisers) is also rather high and commonly widespread. Large-scale area summer and autumn ploughing in as yet another form of land management is also seen as an inappropriate practice for this area. Intensive agricultural production directly results in the limited availability of food. Furthermore, the chances of survival of both the adults and young are further being hampered by the use of crop harvest machinery. Numerous hunting activities realised in the area (hunting itself, construction of raised hides, etc.) also do not contribute to the improvement of the species habitat and lifestyle. Disappearance of windbreaks, introduction of non-native tree species as well as disappearance of the traditional methods of pasture management are all seen as the issues of concern as long as the nature conservation objectives in this area are to be secured.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  skladovanie materiálov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  antagonizmus s domácimi zvieratami