Hybická tiesňava

Kód územia

SKUEV0194

Výmera územia

547,340 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 42 60 800
Slovak Republic
Ul. kapitána Nálepku 2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Hybe, Východná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,09081783

Zemepiská dĺžka

19,88765506

Nadmorská výška (m)

Max

932

Priemerná

832

Min

734

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata

Popis územia

The site is partly formed by the canyon of the Hybica River carved in the limestone rocks penetrating the sediments deposited in younger geological eras. This phenomenon is a unique for the entire area of southern foothills of Vysoké Tatry Mts. Terraces of Hybica and its tributaries feature several springs that over the course of time gave origin to fen habitats with very unique associations of flora species.

Ciele ochrany

The site features the canyon of a small Hybica River that is noted to harbour typical vegetation of limestone rocky crevices. Also present are fen habitats with the high content of carbonates and remnants of originally low intensity pasture lands that provide home to several grouse (Galliformes) species.

Zraniteľnosť

The key threat factors include intensification of agricultural production both in the adjacent area and within the site, changes in water regime (drainage) and changes in traditional forms of management practices. The latter mentioned gives way to secondary seral processes that negatively impact valuable stretches of the site (remnants of pastures, fen habitats).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 98.247 % state - 1.753 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  pasenie
  intenzívne pasenie - hovädzí dobytok
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica, Myotis mystacinus, Orchis morio, Orchis ustulata subsp. aestivalis, Rana temporaria