Hrušov

Kód územia

SKUEV0270

Výmera územia

494,850 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
+421 2 643 69 946
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Hamuliakovo, Kalinkovo, Nové Košariská, Podunajské Biskupice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,05805556

Zemepiská dĺžka

17,20000000

Nadmorská výška (m)

Max

133

Priemerná

130

Min

128

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Bombina bombina, Castor fiber, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lucanus cervus, Microtus oeconomus mehelyi, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Zingel streber

Popis územia

The site is located in the upper part of the Hrušovská zdrž water reservoir. It is an integral part of the Gabčíkovo dam system. The water reservoir is an artificial structure.

Ciele ochrany

The site overlaps with the Dunajské luhy SPA, Dunajské luhy Ramsar Site and Dunajské luhy Protected Landscape Area. Populations of the annexed fish and amphibians species.

Zraniteľnosť

The site is directly affected by the performance of the Gabčíkovo dam system. Consequently, the variations in the water level occur frequently. In future, the site can be negatively affected by recreation and accompanying construction. Quality of Danube waters coming from Austria is crucial for preservation of the site.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  športové a rekreačné štruktúry
J - prirodzené zmeny systému  
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín

Ostatné druhy

Elaphe longissima, Hyla arborea, Rana kl. esculenta, Rana ridibunda