Kráľová

Kód územia

SKCHVU010

Výmera územia

1213,918 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Dolná Streda, Kajal, Kráľová nad Váhom, Šoporňa, Váhovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,22662053

Zemepiská dĺžka

17,80792531

Nadmorská výška (m)

Max

121

Priemerná

119

Min

118

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Nycticorax nycticorax

Popis územia

Succession shrubby growths covers 11% of the total habitas area of the site. Geological basement consists of gravel deposits. The site is strongly affected by human activites related especially to operation of the water reservoir Kráľová and forest management in adjacent surroundings. Except of alluvial forests residuals the water streams are accompanied with herbal fringe vegetation. Water habitats (i.e. water reservoirs) are represented with floating and submerged vegetation of meso- and eutrophic lakes and the willow shrubs. Xerophile habitats, especially shrubs are important features in an intensively utilized agricultural land.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Nycticorax nycticorax.

Zraniteľnosť

Existence of the breeding colony is being threatened by a very high degree of disturbance of its habitat and lifestyle resulting from the site being extremely popular with the day-trippers and holidaymakers alike. These favour the area for various sporting and recreational pursuits -water sports, angling, camping, and walking. Spring and summer months appear to be the busiest period of the year. Hunting activities (shooting of aquatic birds in immediate vicinity of the breeding colony on the water body; many times the shooting is undoubtedly illegal as previously demonstrated by several findings of the shot specimen of Euroasian buzzard - Buteo buteo) represent another group of activities negatively impacting the breeding colony survival. Killings occurring directly within the colony are most probably the result of fish-feeding bird species being seen by some members of the public as unwelcome "pests."

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Holorub
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  vandalizmus
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  biologické procesy