Kamenínske slaniská

Kód územia

SKUEV0066

Výmera územia

119,440 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Kamenín, Kamenný Most

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,87027778

Zemepiská dĺžka

18,64722222

Nadmorská výška (m)

Max

129

Priemerná

120

Min

114

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 1530 - Panónske slané stepi a slaniská
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cirsium brachycephalum

Popis územia

The site is a part of Hronská pahorkatina Upland. It is located cca 1.5 km from the regulated Hron River within its alluvium. Geological basement is formed by gravels, sandy gravels and loamy sands covered with the fine-grained river deposits. The relief is slightly undulated with an elevation up to 2 m, the oxbow lakes occur during inundation. Low input springs are located in the deluvium of the upland. Vegetation is represented by dry grasslands and steppes with the groups of wood scattered over the site. The site is surrounded with the arable land, a railway crosses the site and a road runs on its periphery.

Ciele ochrany

The site is a part of the Čistiny Nature Reserve and Kamenínske slanisko National Nature Reserve. It covers the most extensive occurrence of halophyte vegetation in Slovakia. Limonium gmelinii subsp. hungaricum and other protected flora species occur in the site.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to comprehensive drainage caused especially by the Hron River regulation. Regulation of the river caused the water supply decrease from springs in Hronská pahorkatina Upland foothills that served as a supplementary water source to the site. Consequential xerophilous vegetation invasions occur in the site. Original vegetation has been maintained by cattle and sheep grazing, however, it was terminated and would need to be simulated with the appropriate conservation management.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 99.724 % private - 0.275 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Artemisia santonicum, Camphorosma annua, Cricetus cricetus, Galatella cana, Galatella punctata, Iris spuria, Lacerta agilis, Limonium gmelinii, Plantago maritima, Plantago tenuiflora, Senecio doria, Tripolium pannonicum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 70,0 30,0 Zobraziť biotop v atlase
1530 Panónske slané stepi a slaniská 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 25,0 0,0 75,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov