Bešiansky polder

Kód územia

SKUEV0012

Výmera územia

2,720 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Beša

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,53077051

Zemepiská dĺžka

21,94990924

Nadmorská výška (m)

Max

99

Priemerná

99

Min

99

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Marsilea quadrifolia

Popis územia

The site is formed by the borrow pits out of the Latorica River inundation area. Geological basement consits of clays and sands; solis are Stagni-Haplic Luvisols.

Ciele ochrany

Maintenance of the unique occurrence of Marsilea quadrifolia in the borrow pits out of the inundation area. Accompanying species: Eleocharis acicularis, Cyperus fuschus and Filaginella uliginosa.

Zraniteľnosť

The threat is represented by drying of the locality, land-filling, and at a lesser extent the solid communal waste export.

Vlastníctvo

towns and municipalities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
  kŕmenie zvierat
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  baníctvo a ťažba neľpecifikované vyššie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  vysušovanie

Ostatné druhy

Acrocephalus schoenobaenus, Anas crecca, Cyperus fuscus, Egretta alba, Egretta garzetta, Eleocharis acicularis, Filaginella uliginosa, Fulica atra, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Leucanthemella serotina, Nyctalus noctula, Plecotus austriacus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Marsilea quadrifolia marsilea štvorlistá vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov