Pieninské bradlá

Kód územia

SKUEV0339

Výmera územia

75,500 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Pieninský National Park

tel.+421 52 418 10 71
+421 52 418 10 73
fax:+421 52 482 23 95
Slovak Republic
Spišská Stará Ves
SNP 57

Katastrálne územia

Jarabina, Kamienka, Litmanová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,35861111

Zemepiská dĺžka

20,59444444

Nadmorská výška (m)

Max

867

Priemerná

718

Min

586

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Popis územia

The site, which belongs to the large-scale type of the agricultural landscape, is dominated by limestone outliers supporting rare habitats and communities associated with limestone.

Ciele ochrany

The site is situated in the immediate vicinity of the Pieninský / Pieniny NP and it represents the continuation of the outlier belt of the Pieniny Mts. Limestone basement has given the origin to habitats providing the ideal conditions for the existence of xerothermic species. These species are considered as a valuable enrichment of the typical biological diversity of the mountain range.

Zraniteľnosť

Intactness of the rocky outliers is potentially threatened by trampling of vegetation by accidental visitors who favour these dominant features of local topography as vantage points. Active quarry situated in close vicinity of the site represents another source of potential danger for local communities. Local communities are also under threat of being invaded by non-native synanthropic species penetrating the site from the adjacent areas.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 43.467 % private - 2.318 % state - 54.215 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  

Ostatné druhy

Clematis alpina, Dactylorhiza majalis, Epipactis atrorubens, Gentiana cruciata, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Swida australis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov