Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 106 - 120 z 20 268 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Gajary. Smolsi. rameno Moravy 02. 07. 2022 Kosorínová Martina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Polomka. rameno Hrona 10. 06. 2022 Hrivnák Richard Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Važecká dolina 09. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Furkotská dolina 05. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Lechnica 31. 05. 2022 Žlkovanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Červený Kláštor 27. 05. 2022 Žlkovanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Lipovo-javorové sutinové lesy 9180 Jánošíkovo_Šútovka Predná 07. 07. 2022 Pirchala Martin Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kyslomilné bukové lesy 9110 LHC Párnica-Dolná Črchľa 07. 07. 2022 Garčár Marek Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 Devičany_Rybník_Tomášova chrasť 01. 06. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 91I0 LC Krupina, Horný hostinec 09. 05. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 Štúrovo 05. 05. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dubovo-hrabové lesy panónske 91G0 Štúrovo_Ľubá_Chrobáčik 05. 05. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dubovo-hrabové lesy panónske 91G0 Štúrovo_Malá nad Hronom_Horné dno 06. 05. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 ŠTÚROVO 06. 05. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dubovo-hrabové lesy panónske 91G0 Devičany - Kamenec 30. 05. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu