Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 166 - 180 z 31 996 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Pilsko 01. 09. 2023 Špulerová Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Liptovská Lúžna 2 08. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Chládkové úplazy 31. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Spišská Belá 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Strážky 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Podolínec 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 Spišská Belá 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 Malý Lipník - Lugi 15. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 Prievaly 14. 08. 2023 Šefferová Stanová Viera Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Držatín 2N 17. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Držatín 3N 17. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Dobrá Niva (Gajdošovo) 29. 07. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Zaježová-západ 20. 08. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Prochot 29. 07. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Obycké lúky 03. 07. 2023 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu