Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 20 959 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Zvolenská slatina 12. 07. 2022 Diviaková Andrea Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Čertižné 22. 07. 2022 Kobidová Petronela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Detvianska Huta - Tri lipy 11. 07. 2022 Diviaková Andrea Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Dlhá lúka 22. 08. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Pod Michalovou 02. 08. 2022 Ollerová Hana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Okopy 16. 08. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Alúvium potoka Šomoš 25. 07. 2022 Žarnovičan Hubert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Horná lúka 26. 08. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Breznička, Červeň 11. 09. 2022 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Nad rázcestím na Rysy 31. 08. 2022 Žlkovanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Dolina Žabích plies 10. 08. 2022 Žlkovanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Vyšný Kubín 26. 08. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Vyšná Boca 18. 07. 2022 Baránková Zuzana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Dolina (Čierny Balog) 03. 06. 2022 Diviaková Andrea Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Uľanka 11. 06. 2022 Ollerová Hana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10