Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 16 - 30 z 20 959 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea 3130 VN Uhorské 16. 08. 2022 Slezák Michal Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Súľov 17. 08. 2022 Slezák Michal Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Horná Ves 25. 09. 2022 Gereg Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Osnica - Nardetum 19. 07. 2022 Uhrin Stanislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Huty 4 29. 08. 2022 Baránková Zuzana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Ľubochnianska dolina - horáreň Rakytov 30. 08. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Martovce 09. 06. 2022 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Martovce 09. 06. 2022 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Ihrík 18. 06. 2022 Leskovjanská Anna Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130 KYSLINKY 12. 06. 2021 Saxa Andrej Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný (+ 3) Lk1 27. 08. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný (+ 2) Lk1 27. 08. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný (+ 4) Kr6 18. 07. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný (+ 1) Lk3 18. 07. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný (+ 5) Kr6 17. 07. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu