Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 61 - 75 z 31 945 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 Húseň 15. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Hrušovo 28. 05. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Slizké, vyššie 23. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Hrušovo 28. 05. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Ostrany 28. 05. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 Chata pod Chlebom 30. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Stoly 03. 08. 2022 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 Košariská 08. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 7120 Klin 08. 08. 2022 Šefferová Stanová Viera Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Beša 30. 08. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Handlová 04. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Handlová 04. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Podkonice 25. 06. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Ondrej nad Hronom 25. 06. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Veľký Grič 04. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu