Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 31 - 45 z 24 646 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Svinia 29. 08. 2022 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Ipoltická dolina- Pod Garajkami 31. 07. 2022 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Stakčín 17. 08. 2022 Uhrin Stanislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Krupina 06. 08. 2022 Šibík Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Véč 04. 07. 2022 Šimková Andrea Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Pri prameni 13. 08. 2022 Potaš Anton Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Maly Krivan - severny svah 13. 08. 2022 Šibík Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Hontianske Nemce, obec 30. 08. 2022 Šibík Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 sedlo Priehyb 13. 08. 2022 Šibík Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Steny 12. 08. 2022 Šibík Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Velicka dolina stred 19. 08. 2022 Šibík Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Lucne sedlo 19. 08. 2022 Šibík Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Véč 24. 06. 2022 Šimková Andrea Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Beša - duny 24. 06. 2022 Šimková Andrea Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Zatín 27. 06. 2022 Šimková Andrea Zobrazit druh v atlase Detail záznamu