Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 31 - 45 z 20 268 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Silica, Silická planina, pod Vyšným vrchom 07. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Ardovo, okraj lesného porastu V od obce 06. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Vyšné Valice 11. 06. 2022 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dubovo-hrabové lesy lipové 9170 LHC LEVOCA, Kamľovka 25. 07. 2021 Lipták Rastislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130 Čadca_ Veľká Rača 19. 06. 2021 Pavlišin Dušan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91E0 Čadca_Klokočov Rybore, Pod Palúchmi 05. 06. 2021 Pavlišin Dušan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 91D0 Čadca - Grónik 03. 07. 2021 Pavlišin Dušan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Kaloša 11. 06. 2022 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Valčianska dolina 2 30. 06. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dubovo-hrabové lesy panónske 91G0 STUROVO 24. 07. 2021 Máliš František Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130 LHC Bytča_Hlinícky potok 25. 07. 2021 Garčár Marek Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 STUROVO 26. 06. 2021 Máliš František Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vápnomilné bukové lesy 9150 LHC Súľov - Hradná 31. 07. 2021 Garčár Marek Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dubovo-hrabové lesy panónske 91G0 STUROVO 06. 06. 2021 Máliš František Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Teplomilné panónske dubové lesy 91H0 STUROVO 15. 05. 2021 Máliš František Zobrazit druh v atlase Detail záznamu