Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 19 746 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Rohatín 14. 07. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Belušské vráta 21. 07. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Haligovce 09. 09. 2021 Kilár Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 Haligovské skaly 03. 09. 2021 Kilár Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Haligovce 27. 08. 2021 Kilár Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Strážov - vrchol 08. 07. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Podskalský Roháč 01. 07. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Prečínska skalka 07. 07. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 Prosiek, potok Prosiečanka 10. 07. 2021 Hrivnák Matúš Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Bory 20. 06. 2021 Válková Darina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea 3130 Suchohrad. Lindernia 18. 09. 2021 Válková Darina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea 3130 Vysoká pri Morave2 12. 09. 2021 Válková Darina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea 3130 Vysoká pri Morave 1 11. 09. 2021 Válková Darina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 Jakubov, Zohorský kanál 18. 07. 2021 Válková Darina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 Zohor, Zohorský kanál 14. 08. 2021 Válková Darina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10