Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 24 646 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Gelnica-Matilda Huta-Háj 17. 08. 2022 Nižňanská Marta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Harichovce 11. 07. 2022 Nižňanská Marta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Pod Krakovou hoľou - Javorie 11. 08. 2022 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Spišská Nová Ves, Pod Blaumontom 28. 07. 2022 Nižňanská Marta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Spišská Nová Ves 01. 08. 2022 Nižňanská Marta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Parížske močiare 09. 10. 2022 Šibíková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Beckov 21. 09. 2022 Škodová Iveta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Beckov 21. 09. 2022 Škodová Iveta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Sp.Nová Ves - Mier 09. 08. 2022 Leskovjanská Anna Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Velky Krivan vychod 13. 08. 2022 Šibík Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Bor 05. 06. 2022 Václavová Zuzana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 Osturňa 29. 06. 2022 Kĺčová Kunštárová Vladimíra Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Hradisko 27. 08. 2022 Nižňanská Marta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Malatiná J 18. 07. 2022 Gereg Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Malatiná JV 18. 07. 2022 Gereg Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10