Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 17 452 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Porasty nepôvodných drevín (+ 1) X8 Pečniansky les 07. 05. 2021 Kothajová Helga Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 06. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 06. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 06. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 06. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 06. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 06. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská Sl3 Čistiny 16,00 19. 06. 2020 Ditě Daniel Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská Sl3 Malé Čiky 16,00 27. 08. 2020 Ditě Daniel Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši Tr3 Vrch Dank 16,00 19. 05. 2020 Dítě Daniel Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 05. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty Tr5 05. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 05. 05. 2021 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská Sl3 Kamenínske slanisko 16,00 19. 06. 2020 Dítě Daniel Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši Tr3 Chľaba 16,00 19. 06. 2020 Dítě Daniel Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10