Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 76 - 90 z 20 268 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 8120 Belianska kopa 28. 07. 2022 Žlkovanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 vodopád zo Žabej Javorovej 31. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Nefcerka 04. 08. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Hriňová 24. 06. 2022 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Detvianska Huta 10. 06. 2022 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Solisko 05. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Velka Studena Dolina 29. 06. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Veľká Lehota - pod prameňom Žitavy 01. 07. 2022 Slezák Michal Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Píla pri žarnovici S 06. 07. 2022 Slezák Michal Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Zelené pleso - Pod Červenou dolinkou 14. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Spišská Stará Ves, Jordanec 15. 07. 2022 Žlkovanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Zálesie 15. 07. 2022 Žlkovanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Píla 06. 07. 2022 Slezák Michal Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Osturňa 17. 07. 2022 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Osturňa, pod dolinou Krulovského potoka 17. 07. 2022 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu