Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 151 - 165 z 31 945 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kosodrevina 4070 Ondrejská hoľa 08. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Kľak -Veľká Fatra 29. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Ľubochnianska kopa 22. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Hradová 2 27. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Hradová 27. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 Hradová 27. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Gáborovo sedlo 04. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Utekáč 23. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Pod Kozím chrbátom 03. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Kečkovce 15. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Nitra-Kalvária 26. 05. 2023 Fekiač Miroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 Slatina nad Bebravou - družstvo 30. 07. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 Šípkov - horný koniec 30. 07. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Medziholie 08. 09. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Pri Studničnej 30. 08. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu