Sĺňava

Kód územia

SKCHVU026

Výmera územia

512,790 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Banka, Drahovce, Piešťany, Ratnovce, Sokolovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,55322713

Zemepiská dĺžka

17,82585001

Nadmorská výška (m)

Max

191

Priemerná

165

Min

148

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Larus canus, Larus melanocephalus, Sterna hirundo

Popis územia

Basic geological unit of the site is a sedimentary complex of a fluvial alluvium. The river bed facies site is built of gravels and sandy gravels and the alluvium facies is built of sandy and loamy deposits. It represents permanently water bearing environment with an underground water surface in depth of 1 – 5 m. Fluvial processes in the area were influenced with building up the water reservoir and its dams. The reservoir was filled up with the fluvial deposits. Water surface of the reservoir is the largest landscape feature of the site. There is an artificial island built up from the sandy-gravel sediments. The island provide breeding conditions to several bird species. In addition to it, there are the water surfaces under the dam created by the water penetrations that do not freeze in winter, therefore the locality is used by many bird species for wintering.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Sterna hirundo and Larus melanocephalus and is one of the five areas for nesting of Larus canus.

Zraniteľnosť

Presently, the character and intactness of the area is most being threatened by means of mass recreation (water sports) and sporting angling which both considerably worsen the nesting conditions of gulls and tern bird species (Laridae). Other issues seen as nature conservancy "undesirable" include illegal hunting and poaching. Uncontrollable measures of hydraulic engineering result in the fluctuation of water level during breeding season. Appropriate attention should also be paid to the management of the sand/gravel exploitation (volume restriction), increase in the treed area and the processes of natural succession on breeding islands.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  športové a rekreačné štruktúry
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  súťaživosť (fauna)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 44,4 55,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 11,1 77,8 11,1 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov