Vytlačiť

čajka bielohlavá

čajka bielohlavá

Larus cachinnans Pallas, 1811

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

20

Priemerná plocha TML

5 420 842 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

72

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 (59),Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) (52),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (16),Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (16),Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) (12),Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) (10),Larus michahellis (J. F. Naumann, 1840) (10),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (9),Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (7),Riparia riparia (Linnaeus, 1758) (7)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
7.3% 7.3% 85.4%
PAN:
3.2% 96.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
34.1% 14.6% 51.3%
PAN:
64.5% 35.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
36.6% 56.1% 7.3%
PAN:
45.2% 54.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
29.3% 70.7%
PAN:
3.2% 96.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 46,7 %
A03 - kosenie 40,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 13,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 34,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 22,4 %
K02 - biologické procesy 20,9 %
I01 - druhové invázie 11,9 %
F02 - 6,0 %
C01 - baníctvo a lomy 1,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,5 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 21,2 %
F02 - 19,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 15,2 %
I01 - druhové invázie 13,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,1 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 7,6 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 4,5 %
G05 - iné ľudské vplyvy 4,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV