Javorec

Kód územia

SKUEV0804

Výmera územia

34,580 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Chvojnica, Sobotište

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,77496537

Zemepiská dĺžka

17,40599014

Nadmorská výška (m)

Max

396

Priemerná

346

Min

282

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Phengaris teleius

Popis územia

Zachovalé lúčne porasty Chvojnickej pahorkatiny s významným výskytom krvavca lekárskeho (Sanguisorba officinalis) a modráčikmi rodu Maculinea.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Populácia modráčikov je zraniteľná nevhodným termínom kosby, nevhodné je tiež mulčovanie biotopu modráčikov.

Vymedzenie územia

Chvojnická pahorkatina - kosné lúky medzi Chvojnicou a Sobotišťom.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov