Zátoň

Kód územia

SKUEV0084

Výmera územia

81,550 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bánov, Nové Zámky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,02305556

Zemepiská dĺžka

18,20138889

Nadmorská výška (m)

Max

119

Priemerná

119

Min

119

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Lucanus cervus, Lutra lutra, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

The site is partly located in the Nitra River alluvium between Bánov and Nové Zámky. The softwood floodplain forest dominate. Remaining part of the site is out of direct inundation area and formed by the Nitra River oxbow lake with the fragment of mixed ash-elm-oak floodplain forests and alder floodplain forests.

Ciele ochrany

Well–preserved mixed ash-elm-oak floodplain forests (Fraxino–Ulmetum) and willow-poplar floodplain forests (Salici-Populetum).

Zraniteľnosť

Vulnerability of the site is conditional to the implemented forest management practices. Invasions of the allochthonous species, namely of Negundo aceroides and Helianthus tuberosus occur in the site.

Vlastníctvo

private - 36.955 % state - 17.273 % towns and municipalities - 45.772 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zmeny spôsobené záplavami
  modifikácie v štruktúre vodných tokov

Ostatné druhy

Erinaceus concolor, Lacerta agilis, Martes foina, Mustela nivalis, Natrix natrix, Nyctalus noctula, Rana dalmatina, Rana lessonae, Rana ridibunda, Sorex araneus, Viola elatior

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) Lopatka dúhová ryby 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov