Vytlačiť

Lopatka dúhová

Lopatka dúhová

Rhodeus sericeus (Bloch, 1783)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR


Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

2 038 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

27

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (20),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (19),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (19),Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (16),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (16),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (14),Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (14),Cobitis taenia Linnaeus, 1758 (13),Silurus glanis Linnaeus, 1758 (11),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (11)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
83.3% 16.7%
PAN:
63.6% 18.2% 18.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
72.7% 9.1% 18.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
63.6% 18.2% 18.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
83.3% 16.7%
PAN:
81.8% 18.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 33,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %
K02 - biologické procesy 33,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 62,5 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 35,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 17,9 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 7,1 %
A08 - hnojenie 7,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 7,1 %
F02 - 7,1 %
I01 - druhové invázie 7,1 %
J03 - iné zmeny ekosystému 7,1 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 3,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV