Vytlačiť

Lopatka dúhová

Lopatka dúhová

Rhodeus sericeus (Bloch, 1783)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR


Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

2 038 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

31

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (25),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (24),Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (22),Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (20),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (18),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (17),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (16),Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (15),Cobitis taenia Linnaeus, 1758 (13),Silurus glanis Linnaeus, 1758 (11)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
60.0% 40.0%
PAN:
33.3% 28.6% 38.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
30.0% 60.0% 10.0%
PAN:
42.9% 23.8% 33.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.0% 70.0% 20.0%
PAN:
42.9% 33.3% 23.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
70.0% 30.0%
PAN:
66.7% 14.3% 19.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 23,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 15,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 15,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 15,4 %
A09 - zavlazovanie 7,7 %
I01 - druhové invázie 7,7 %
J03 - iné zmeny ekosystému 7,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 7,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 62,5 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 31,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 19,3 %
F02 - 10,5 %
I01 - druhové invázie 8,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 5,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,3 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 3,5 %
A08 - hnojenie 3,5 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 3,5 %
J03 - iné zmeny ekosystému 3,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV