Jurský chlm

Kód územia

SKUEV0068

Výmera územia

104,600 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Búč, Mužla

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,80083333

Zemepiská dĺžka

18,52500000

Nadmorská výška (m)

Max

123

Priemerná

118

Min

112

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 6250 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cirsium brachycephalum, Echium russicum

Popis územia

The site is located on the natural levee of Danube River, while the northern part of the site reaches the Danube River terrace. It is a part of Hronská pahorkatina Upland. The relief elevation ranges up to 15 m. Formerly, the shallow oxbow lakes occurred in the site, currently, it is drained through a complex of the channels. The fine-grained river deposits and clay covered with loess form a basement. Soil types include Fluvisols, Gleysols, Mollic Fluvisols and Mollic Gleysols, Chernozems, Albic Luvisols and Histosols. Vegetation is represented by steppe and forest-steppe stands, artificial lines of trees and poplar woods on salinate soils.

Ciele ochrany

The site overlaps with the Jurský Chlm Nature Reserve. It represents the important habitat of Cirsium brachycephalum and Echium russicum.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to drainage and overgrowing of the steppe communities with woods. The site is affected by agriculture pollution.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.377 % private - 35.182 % state - 64.442 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Astragalus exscapus, Felis silvestris, Iris spuria, Lacerta agilis, Natrix natrix

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov