Brezovská stráň

Kód územia

SKUEV0392

Výmera územia

65,910 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Plášťovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,16867912

Zemepiská dĺžka

19,00225154

Nadmorská výška (m)

Max

358

Priemerná

279

Min

173

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax, Euphydryas maturna, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Phengaris nausithous

Popis územia

The site is located in the south-western part of Krupinská planina Plateau and is covered with the oak forests turned to sparse vegetation towards the east. The eastern part is formed by eroded slopes with the andesite screes.

Ciele ochrany

The site includes the communities of the thermophilous oak forests with the occurence of Ablepharus kitaibelii. Quality and importance: Well-preserved native oak forests with a soil-conservation function and rich in species shrubby vegetation are present in the site. Forest conditions originated as a result of the minimal human influence. The western part of the site stretches into the Nature Reserve Šipka. The site is significant for the occurence of Ablepharus kitaibelii.

Zraniteľnosť

Possibility of dispersal of the invasive species from surroundings and afforestation of sparse forest.

Vlastníctvo

state - 97.919 % towns and municipalities - 2.081 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Ostatné druhy

Ablepharus kitaibelii, Calymaxis gracilis, Lacerta viridis, Mantis religiosa, Parnassius mnemosyne, Tibicen haenatodes, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla plazy 41,7 50,0 8,3 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov