Vytlačiť

krátkonôžka štíhla

krátkonôžka štíhla

Ablepharus kitaibelii

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 840 EUR


Počet lokalít

12

Priemerná plocha TML

42 825 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

124

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) (15),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (6),Upupa epops Linnaeus, 1758 (1),Sus scrofa Linnaeus, 1758 (1),Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) (1),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (1),Lanius collurio Linnaeus, 1758 (1),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (1),Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) (1),Bufo viridis Laurenti, 1768 (1)


Galéria

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
47.6% 52.4%
PAN:
17.5% 55.3% 27.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
35.9% 62.1% 2.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
48.5% 51.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
47.6% 52.4%
PAN:
51.5% 22.3% 26.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 100 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 33,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 23,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 12,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 10,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,7 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 4,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,7 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 3,5 %
A04 - pasenie 2,3 %

Stav ochrany druhu