Pilsko

Kód územia

SKUEV0188

Výmera územia

701,080 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Mútne, Námestovské Pilsko, Oravské Veselé

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,52166667

Zemepiská dĺžka

19,31666667

Nadmorská výška (m)

Max

1557

Priemerná

1367

Min

1022

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
  • 4070 - Kosodrevina
  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 7120 - Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
  • 8110 - Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aconitum firmum ssp. moravicum, Canis lupus, Lynx lynx, Triturus montandoni

Popis územia

3/4 of the site are formed by well-preserved primeval forest like communities of spruce woods. Remaining part is formed by dwarf-pine formations and subalpine communities featuring a whole number of rare elements of fauna and flora. Likewise, the site is noted for the occurrence of peat bogs in the situations of subalpine location, rocky habitats with typical crevice vegetation and springs housing rich populations of Aconitum firmum subsp. moravicum. Geological basement is formed by flysch rocks of Magurie type (various sandstones and slates of the flysch sequence of layers). Pilsko topography belongs to the type of alpine meadow highlands. Simple rolling terrain of the site is enriched by numerous features of glacial and periglacial origin. Dominant soil types include Cambisols and Podzols.

Ciele ochrany

The site is situated within the borders of the PLA Horná Orava and it has been under the continual protection since 1967 when it acquired a status of a national nature reserve. It is also situated within the Horná Orava SPA. The site supports well-preserved primeval forest like spruce woods and dwarf - pine formations representing a truly unique example of the Beskydy Mts. forest communities native to this area of Slovakia. Wooded areas provide valuable habitat for the species of large carnivores. Spring areas frequently feature annex species Aconitum firmum subsp. moravicum.

Zraniteľnosť

Dwarf-pine formations situated around the top of Pilsko Mt., mainly those of southern aspect slopes, have been impacted by the presence of fungus Brunchorstia pinea. The disease, which results in a gradual desiccation of dwarf-pine specimens, is unfortunately patchily spreading to other sites of the area. Spring communities (6430 Hygrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane and alpine belts) are under threat from the increased pressure of utilization of the local spring waters to feed local water supply.

Vlastníctvo

private - 0 % state - 82.213 % urbarial communities - 17.787 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  potrubia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  lyžovanie, skialpinizmus
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  acidifikácia (prírodzená)
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Leucanthemum rotundifolium, Salix herbacea

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov