Čenkov

Kód územia

SKUEV0067

Výmera územia

79,240 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

30.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Mužla

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,77582576

Zemepiská dĺžka

18,52783167

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

107

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6120 - Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
  • 6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91N0 - Panónske topoľové lesy s borievkou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cerambyx cerdo, Colchicum arenarium, Iris humilis ssp. arenaria

Popis územia

The site represents a complex of the sand dunes formed by the calcareous sands with the poplar-juniper, locust and oak stands. A part of the site is of a steppe character with the typical blown sand dune communities.

Ciele ochrany

The site is a part of the Čenkovská step and Čenkovská lesostep National Nature Reserves. It represents the only occurrence of Pannonic inland sand dune thicket (Junipero - Populetum albae). The largest population of Colchicum arenarium.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the site has increased as a result of the site abandonment. Absence of the traditional management has allowed the wood species invasions (Ailanthus glandulosa, Robinia pseudoacacia, Celtis occidentalis) to both Čenkovská step and Čenkovská lesostep National Nature Reserves. Invasions along with natural succession lead to a change of open forest-steppe into the closed thickets.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Felis sylvestris, Lacerta agilis, Nyctalus noctula

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Colchicum arenarium jesienka piesočná vyššie rastliny 63,6 18,2 18,2 Zobraziť druh v atlase
Iris humilis subsp. arenaria (syn.) Kosatec piesočný vyššie rastliny 45,5 54,5 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov