Ostrovné lúky

Kód územia

SKCHVU019

Výmera územia

8334,698 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Čalovec, Kameničná, Kolárovo, Lipové, Okoličná na Ostrove, Opatovský Sokolec, Sokolce-Lak, Sokolce-Turi, Zemianska Olča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,86927243

Zemepiská dĺžka

17,92004008

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

108

Min

108

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anthus campestris, Falco vespertinus, Lanius minor

Popis územia

Geological basement consists of fluvial deposits and loess wind-borne sediments. Relief of the site is of a lowland character. The site is predominantly intensively farmed, traditional forms of an extensive management has dissapeared, only locally the fen depressions are maintaned.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Falco vespertinus. Regularly nest here more than 1% of national population of Lanius minor and Anthus campestris.

Zraniteľnosť

Intensive forms of agricultural production (namely the extensive application of deep ploughing, widespread use of chemicals, terrestrial / air application of the pesticides, preference being given to the cultivation of less common agricultural crops, etc.) all in once represent the most negative form of land management applied in the area. It is possible to say that the traditional forms of land use (grazing, mowing, livestock and sheep farming, meadow management, cultivation of traditional agricultural crops) have from the area almost completely disappeared. Other activities seen as "undesirable" from the point of view of nature conservation interests include the following: destruction of fragmented vegetation, widespread hunting and the extensive dieback of the poplar alleys without sufficient replacement taking place. Special attention should be paid to the number of birds being annually electrocuted on the 22 kW power lines lacking proper protection.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  predátorstvo

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov