Litava

Kód územia

SKUEV0036

Výmera územia

2629,700 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čelovce, Dolné Rykynčice, Drienovo, Horné Rykynčice, Medovarce, Plášťovce, Selce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,22500000

Zemepiská dĺžka

19,09333333

Nadmorská výška (m)

Max

496

Priemerná

348

Min

174

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Cucujus cinnaberinus, Dioszeghyana schmidtii, Euphydryas maturna, Lucanus cervus

Popis územia

The site comprises many interesting geomorphological features. It is also highly valued by conservationists for the character and richness of its floristic and faunal communities. Part of the site called Čabraď has for its unique properties been officially designated a national nature reserve. Percentage within biogeographic regions: Pannonic 2.5%, Alpine 97.5%

Ciele ochrany

The site is to a great extent formed by the deeply cut valley of the Litava stream whose rocky slopes provide favourable habitat for native thermophilous vegetation and mesophilous meadows located at the valley bottom. Especially notable is the occurrence of a whole group of rare and endangered species of reptiles, amphibians and invertebrates.

Zraniteľnosť

Characteristic natural features of the site might be compromised as a result of changes in the management of adjacent areas, intermittent pollution of the Litava watercourse and possibly also abandonment.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 6.512 % church - 0.022 % private - 1.59 % state - 91.856 % towns and municipalities - 0.019 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris, Campanula bononiensis, Centaurium erythraea, Cephalanthera longifolia, Cleistogenes serotina, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Lacerta agilis, Lilium martagon, Lychnis coronaria, Martes martes, Minuartia sacea, Natrix natrix, Natrix tessellata, Orchis purpurea, Ornithogalum boucheanum, Parnassius mnemosyne, Podarcis muralis, Potentilla rupestris, Sorex araneus, Stipa pulcherrima, Thalictrum lucidum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 61,5 38,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla plazy 60,6 39,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 37,5 62,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 76,9 23,1 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 65,4 34,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 70,0 30,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov