Dolný tok Laborca

Kód územia

SKUEV0844

Výmera územia

97,370 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Drahňov, Ižkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,54993527

Zemepiská dĺžka

21,92940713

Nadmorská výška (m)

Max

101

Priemerná

100

Min

100

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Rutilus pigus

Popis územia

Územie predstavuje dolný tok nížinnej rieky a mŕtvych ramien s vyvinutou brehovou vegetáciou bylín a drevín. Časť územia preteká zachovalými fragmentami lužných lesov, časť územia preteká cez mokré lúky.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je ohrozené tým, že ochrana je zabezpečená iba v časti vodného toku a teda nie je možné ovplyvňovať negatívne vplyvy, ktoré sa udejú nad územím a následne vďaka toku rieky sa dostanú aj do samotného chráneného územia.

Vlastníctvo

štátne - 54,46% súkromné - 42,62% cirkevné - 2,92%

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  intenzívne pasenie - hovädzí dobytok
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  továrne
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  pytliactvo
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch
  znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov