Jachtár

Kód územia

SKUEV0578

Výmera územia

30,450 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Drietoma

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,90722222

Zemepiská dĺžka

17,93611111

Nadmorská výška (m)

Max

610

Priemerná

465

Min

309

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Rosalia alpina

Popis územia

The site is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Biele Karpaty, part Súčanská vrchovina and subpart Súčanská kotlina. From geotectonic point of view it is javorinsky nappe, which is the part of magursky nappe. Subsoils are flysh sandstones and claystones (Rajkovec layers). Maintained oak and beech forests with Cornus sp., and big dimension trees are suitable habitat for rare insects, birds and mammals. In some of parcels is Pinus nigra, which will be eliminated in forest management. In the site is meadow (mowed once per year) with occurence Dactylorhiza sambucina species.

Ciele ochrany

The site is overlaping with Nature Reservation Jachtár. The occurence rare plants (Epipactis pseudopurpurata, E. microphylla, E. muelleri, E. heleborine, Cephalanthera rubra, Lilium martagon) and invertebrates Sympherobium klapaleki, Dipogon monticolum is important.

Zraniteľnosť

Succession changes in the meadow, deer concentration - restriction of natural growth, abiotic factors.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy

Ostatné druhy

Buteo buteo, Carduelis carduelis, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Columba oenas, Columba palumbus, Cuculus canorus, Dactylorhiza sambucina, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Epipactis pseudopurpurata, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Hippolais icterina, Lilium martagon, Muscicapa striata, Nucifraga caryocatactes, Oriolus oriolus, Parnassius mnemosyne, Parus cristatus, Parus major, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Scolopax rusticola, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sympherobius klapaleki, Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov