Rašeliniská Oravských Beskýd

Kód územia

SKUEV0187

Výmera územia

130,940 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Mútne, Oravská Polhora

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,50083333

Zemepiská dĺžka

19,25527778

Nadmorská výška (m)

Max

938

Priemerná

856

Min

733

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7120 - Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Tozzia carpathica, Triturus montandoni

Popis územia

The site represents a unique and well-preserved complex of peat bog spruce woods on transition to in mosaic featured meadow communities of transition mires harbouring several nature conservation important species of fauna and flora. From the geological point of view, the site is built by the flysch of Magurie type formed by layers of various sandstones and claystones. From the topography point of view, the site mostly bears the characteristic features of plateau divided by action of water into the system of valleys and flat ridges. Local soil types include Histi-Mollic Gleysols and Haplic Histosols. Average peat depth of the site is 1.86 metres.

Ciele ochrany

The site represents a unique example of peat bog sprucewoods (91D0* Bog woodland) with a mosaic of mutually overlapping plant communities of transition mires and active raised bogs. The site is exceptional because of the uniqueness, high degree of preservation and naturalness of its plant communities and the presence of several rare and scarce species of bog flora. Spálený grúnik sub-site represents the only Slovak refuge of montane species Somatochlora alpestris. Tisovnica sub-site is noted for the only occurrence of nationally protected tree species Pinus xrotundata in entire Slovakia. The site overlaps with the territory of the Horná Orava SPA.

Zraniteľnosť

Peat bogs of Oravské Beskydy Mts. (Spálený grúnik) belong to sites least impacted by various anthropic activities. Tisovnica sub-site has partially been disturbed by construction of drains. In order to restore the compromised water regime existing drains have been dammed to help retain water. Character of some forest stands around Novoťská hoľa Mt. suffered in a consequence of artificial regeneration encouraged in the past. The site frequently suffers from snow and wind damage.

Vlastníctvo

state - 51.307 % urbarial communities - 48.693 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  

Ostatné druhy

Lycopodiella inundata, Somatochlora alpestris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sicista betulina (Pallas, 1779) myšovka horská cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Tozzia carpathica vrchovka alpínska vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 40,0 30,0 30,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov