Hôrky

Kód územia

SKUEV0133

Výmera územia

82,420 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Kovarce, Nitrianska Streda, Solčany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,48694444

Zemepiská dĺžka

18,18861111

Nadmorská výška (m)

Max

471

Priemerná

331

Min

228

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus, Rosalia alpina

Popis územia

The site is situated in the north-western part of the Tríbeč mountain range. The quarzite cliffs create the typical landscape element. Geomorphology of the site is affected by quarries which are not used in present. Majority of the area is covered with the deciduous forest, cleft vegetation on silicates is developed on the cliffs and small heathlands occur on the peaks.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the so called "quarzite hills", which represent a habitat mosaic on silicates. Localities are significant from the phytogeographical point of view, with the occurence of Teucrium scorodonia. Localities are partly or fully protected on a national level (National Nature Reserve Hrdovická, Nature Reserve Kovarecká hôrka, Nature Reserve Solčanský háj). Quality and importance: Localities are partly or fully protected on a national level (National Nature Reserve Hrdovická, Nature Reserve Kovarecká hôrka, Nature Reserve Solčanský háj) and it is a part of the Protected Landscape Area Ponitrie. Localities are significant from the phytogeographical point of view, with the occurence of Teucrium scorodonia.

Zraniteľnosť

The site is negatively affected by motorbiking that destroy surface vegetation and quarzite rocks. Other threat is represented by establishment of the fire places and invasion of the non-native flora species (Robinia pseudoacacia).

Vlastníctvo

private - 29.049 % state - 70.95 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Calosoma (Calosoma) sycophanta, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Lacerta muralis, Lacerta viridis, Lycosa vultuosa, Salamandra salamandra, Sorex araneus, Sorex minutus, Teucrium scorodonia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov