Ploská hora

Kód územia

SKUEV0091

Výmera územia

26,630 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bajtava, Leľa

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,86083333

Zemepiská dĺžka

18,74666667

Nadmorská výška (m)

Max

198

Priemerná

162

Min

135

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6250 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Popis územia

The site is a part of the geomorphological unit Matra – Slaná, subunit Burda. It is formed by vulcanoclastic rocks and loess deposits on periphery of the site. Vegetation is represented by the thermophilous oak woods, secondary meadows and xerophile communities.

Ciele ochrany

Extensive, well-preserved habitat of the xerophilous flora.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to succession in the abandoned land. Absence of grazing and spreading of invasive species (Robinia pseudoacacia, Lycium barbarum) are the principal factors.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 98.405 % private - 1.595 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Ostatné druhy

Anchusa italica, Lacerta agilis, Salvia aethiopis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov