Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 32 437 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
175 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 16. 09. 2022 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
163 Vápnomilné bukové lesy Vápnomilné bukové lesy 30. 08. 2022 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
163 Vápnomilné bukové lesy Vápnomilné bukové lesy 12. 10. 2022 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
161 Bukové a jedľové kvetnaté lesy Bukové a jedľové kvetnaté lesy 18. 08. 2022 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
161 Bukové a jedľové kvetnaté lesy Bukové a jedľové kvetnaté lesy 18. 08. 2022 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
93372 poniklec prostredný Pulsatilla subslavica 27. 04. 2023 Janka Smatanová Druh v atlase Detail záznamu
93379 poniklec slovenský Pulsatilla slavica 16. 04. 2023 Mário Humený Druh v atlase Detail záznamu
93373 poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 30. 03. 2022 Eva Bošnovičová Druh v atlase Detail záznamu
93373 poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 12. 04. 2023 Barbara Repčíková Druh v atlase Detail záznamu
78593 korýtko riečne Unio crassus PHILIPSSON, 1788 04. 06. 2021 Jan Černecký Druh v atlase Detail záznamu
78607 Pimprlík mokraďový Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 15. 05. 2022 Jan Černecký Druh v atlase Detail záznamu
68504 Spriadač kostihojový Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) 29. 08. 2022 Jan Černecký Druh v atlase Detail záznamu
178 Teplomilné panónske dubové lesy Teplomilné panónske dubové lesy 15. 07. 2022 Ján Lukoťka Druh v atlase Detail záznamu
178 Teplomilné panónske dubové lesy Teplomilné panónske dubové lesy 13. 07. 2022 Ján Lukoťka Druh v atlase Detail záznamu
178 Teplomilné panónske dubové lesy Teplomilné panónske dubové lesy 22. 07. 2022 Ján Lukoťka Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10