Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 61 - 75 z 121 622 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 21. 09. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
118 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 14. 09. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 12. 09. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 12. 09. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
118 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 11. 09. 2022 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
49207 syseľ pasienkový Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 13. 07. 2023 Peter Mihuc Druh v atlase Detail záznamu
49207 syseľ pasienkový Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 07. 07. 2023 Peter Mihuc Druh v atlase Detail záznamu
49207 syseľ pasienkový Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 07. 07. 2023 Peter Mihuc Druh v atlase Detail záznamu
49147 svišť vrchovský Marmota marmota (Linnaeus, 1758) 23. 07. 2023 Blažena Sedláková Druh v atlase Detail záznamu
49147 svišť vrchovský Marmota marmota (Linnaeus, 1758) 08. 05. 2023 Juraj Ksiažek Druh v atlase Detail záznamu
63955 Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 04. 07. 2023 Peter Mihuc Druh v atlase Detail záznamu
63955 Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 07. 07. 2023 Peter Mihuc Druh v atlase Detail záznamu
48476 kunka červenobruchá Bombina bombina (Linnaeus,1761) 20. 04. 2023 Peter Mihuc Druh v atlase Detail záznamu
48485 mlok dunajský Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 02. 05. 2023 Peter Mihuc Druh v atlase Detail záznamu
49207 syseľ pasienkový Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 25. 05. 2023 Peter Mihuc Druh v atlase Detail záznamu