Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 106 - 120 z 32 437 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
219 Horské smrekové lesy Horské smrekové lesy 11. 10. 2022 Michal Vyšinský Druh v atlase Detail záznamu
219 Horské smrekové lesy Horské smrekové lesy 16. 08. 2022 Michal Vyšinský Druh v atlase Detail záznamu
186 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 06. 09. 2022 Michal Vyšinský Druh v atlase Detail záznamu
186 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 12. 09. 2022 Michal Vyšinský Druh v atlase Detail záznamu
175 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 03. 06. 2022 Rastislav Lipták Druh v atlase Detail záznamu
166 Lipovo-javorové sutinové lesy Lipovo-javorové sutinové lesy 07. 06. 2022 Pavel Kliment Druh v atlase Detail záznamu
163 Vápnomilné bukové lesy Vápnomilné bukové lesy 10. 10. 2022 Peter Maršalek Druh v atlase Detail záznamu
161 Bukové a jedľové kvetnaté lesy Bukové a jedľové kvetnaté lesy 06. 06. 2022 Pavel Kliment Druh v atlase Detail záznamu
161 Bukové a jedľové kvetnaté lesy Bukové a jedľové kvetnaté lesy 11. 08. 2022 Michal Vyšinský Druh v atlase Detail záznamu
161 Bukové a jedľové kvetnaté lesy Bukové a jedľové kvetnaté lesy 21. 09. 2022 Michal Vyšinský Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 15. 09. 2022 Mária Šibíková Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 05. 09. 2022 Mária Šibíková Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 13. 07. 2022 Iveta Škodová Druh v atlase Detail záznamu
118 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 13. 07. 2022 Iveta Škodová Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 16. 07. 2022 Zuzana Václavová Druh v atlase Detail záznamu