Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 31 - 45 z 31 570 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
49166 netopier veľkouchý Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 10. 10. 2022 Denisa Löbbova Druh v atlase Detail záznamu
49174 Netopier fúzatý Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) 10. 10. 2022 Denisa Löbbova Druh v atlase Detail záznamu
49197 podkovár južný Rhinolophus euryale Blasius, 1853 10. 10. 2022 Denisa Löbbova Druh v atlase Detail záznamu
49199 podkovár malý Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 10. 10. 2022 Denisa Löbbova Druh v atlase Detail záznamu
49139 večernica severská Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839) 20. 08. 2022 Ervín Hapl Druh v atlase Detail záznamu
49211 večernica pestrá Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 20. 08. 2022 Ervín Hapl Druh v atlase Detail záznamu
49170 netopier vodný Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) 20. 08. 2022 Ervín Hapl Druh v atlase Detail záznamu
49168 netopier Brandtov Myotis brandti (Eversmann, 1845) 20. 08. 2022 Ervín Hapl Druh v atlase Detail záznamu
49166 netopier veľkouchý Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 20. 08. 2022 Ervín Hapl Druh v atlase Detail záznamu
49182 raniak hrdzavý Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 20. 08. 2022 Ervín Hapl Druh v atlase Detail záznamu
49166 netopier veľkouchý Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 29. 07. 2022 Ervín Hapl Druh v atlase Detail záznamu
49124 uchaňa čierna Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 29. 07. 2022 Denisa Löbbova Druh v atlase Detail záznamu
49166 netopier veľkouchý Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 29. 07. 2022 Denisa Löbbova Druh v atlase Detail záznamu
49191 ucháč svetlý Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 29. 07. 2022 Denisa Löbbova Druh v atlase Detail záznamu
49166 netopier veľkouchý Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 27. 08. 2022 Ervín Hapl Druh v atlase Detail záznamu