Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 31 245 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
78 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 06. 08. 2022 Drahoš Blanár Druh v atlase Detail záznamu
78 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 22. 07. 2022 Drahoš Blanár Druh v atlase Detail záznamu
78 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 22. 07. 2022 Sylva Mertanová Druh v atlase Detail záznamu
78 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 20. 10. 2022 Sylva Mertanová Druh v atlase Detail záznamu
78 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 19. 07. 2022 Eva Belanová Druh v atlase Detail záznamu
78 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 23. 07. 2022 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
49201 kamzík vrchovský Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) 13. 07. 2022 Lukáš Lončík Druh v atlase Detail záznamu
49207 syseľ pasienkový Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 02. 08. 2022 Martina Lukáňová Druh v atlase Detail záznamu
49207 syseľ pasienkový Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 02. 08. 2022 Martina Lukáňová Druh v atlase Detail záznamu
49160 plch lieskový Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 09. 08. 2022 Veronika Kučminová Druh v atlase Detail záznamu
49160 plch lieskový Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 30. 05. 2022 Veronika Kučminová Druh v atlase Detail záznamu
49145 Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 09. 11. 2022 Jana Garayová Druh v atlase Detail záznamu
61470 Boros schneiderov Boros schneideri (Panzer, 1795) 17. 06. 2022 Ľudmila Černecká Druh v atlase Detail záznamu
62397 plocháč červený Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) 02. 06. 2022 Ľudmila Černecká Druh v atlase Detail záznamu
63109 potápnik dvojčiarový Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) 27. 05. 2022 Roman Cséfalvay Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10