Veľký kopec

Kód územia

SKUEV0029

Výmera územia

23,760 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Kráľovský Chlmec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,41872587

Zemepiská dĺžka

21,96070694

Nadmorská výška (m)

Max

267

Priemerná

227

Min

169

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Iris aphylla ssp. hungarica, Lucanus cervus, Pulsatilla grandis

Popis územia

The site is the low flat foothill with a mosaic of the vineyards and the forests stands. Native vegetation is represented by the Turkey oak-oak and oak xerothermic forests. In a cnsequence of deforestation and intensive sheep grazing, the secondary meadows and pastures communities originated here. Geological basement is formed by andesites. Soils are Cambisols.

Ciele ochrany

Maintenance of the secondary xerophilous habitats and rests of the Pannonic oak-hornbean forests and thermophilous Pannonic oak forests with the occurence of the rare flora and fauna species.

Zraniteľnosť

The site is threatened by absence of grazing and consequential on-going succession (overgrowing with the tall-herbs and scrubs).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 7.515 % private - 92.485 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia

Ostatné druhy

Androsace elongata, Coronella austriaca, Dianthus collinus subs. glabriusculus, Emberiza calandra, Eryngium planum, Erysimum diffusum, Lacerta agilis, Oenanthe oenanthe, Pilosella echioides, Pseudolysimachion incanum subsp. pallens, Saxicola torquatus, Stipa pulcherrima

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín