Predhorie

Kód územia

SKUEV0503

Výmera územia

45,150 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Dubová, Modra

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,37416667

Zemepiská dĺžka

17,31361111

Nadmorská výška (m)

Max

450

Priemerná

373

Min

297

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo, Lucanus cervus

Popis územia

The site is covered by Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. especially on eastern slopes of the Malé Karpaty.

Ciele ochrany

The site is part of the PLA Malé Karpaty with the presence of habitats of European importance.

Zraniteľnosť

The site vulnerability is low.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny