Mláčky

Kód územia

SKUEV0186

Výmera územia

402,470 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Hájniky, Sielnica, Železná Breznica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,66027778

Zemepiská dĺžka

19,02666667

Nadmorská výška (m)

Max

958

Priemerná

838

Min

690

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Boros schneideri, Canis lupus, Carabus variolosus, Cucujus cinnaberinus, Lynx lynx, Rhysodes sulcatus, Rosalia alpina, Ursus arctos

Popis územia

The site is formed by andesite and other rocks of volcanic origin. It is located around the Mláčik hilltop on the moderately steep slopes (10-65%). From the climatology point of view, the site belongs to the cold climatic region with sufficient amount of precipitation. The site falls within the Laurín core zone of extra regional importance and thanks to its well-preserved natural tree species composition and richness of forest plant communities it is considered one of the most valuable sites not only within the territory of Kremnické vrchy Hills itself but entire Slovakia.

Ciele ochrany

The site represents a typical example of the primeval forest like community of Slovakia and provides favourable habitat for all major large carnivores in Slovakia, namely brown bear Ursus arctos, gray wolf Canis lupus and European lynx Lyns lynx. The site has been included in the national network of protected areas.

Zraniteľnosť

At present, the site itself is free of any undesirable anthropogenic impact and thus comparatively sufficiently resistant to the damage by abiotic and biotic harmful agents. Similarly to other forests of this kind, it is possible to say that the self-regulation processes are still in place and undisturbed. Having excluded generally known threats as the global climate change and pollution, there are not foreseen any other anthropogenic factors of major importance to impact the area in the future.

Vlastníctvo

other communities - 17.689 % private - 17.152 % state - 65.159 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Dryomys nitedula, Glis (Myoxus) glis, Martes martes, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sorex alpinus, Sorex araneus, Taxus baccata, Triturus alpestris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín