Horešské lúky

Kód územia

SKUEV0030

Výmera územia

84,434 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Kráľovský Chlmec, Malý Horeš, Strážne

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,41111111

Zemepiská dĺžka

21,94611111

Nadmorská výška (m)

Max

141

Priemerná

113

Min

96

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6120 - Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
  • 6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cirsium brachycephalum, Pulsatilla pratensis ssp. hungarica, Spermophilus citellus

Popis územia

The site represents the sand dune lowland with a mosaic of meadows, pastures, arable land and Robinia cross timbers on the blown and fluvial sands. Geological basement is formed by andesites and rhyolites.

Ciele ochrany

Maintenance of the unique parallel occurrence of Pulsatilla pragensia ssp. flavescens and Pulsatilla Zimmermannii. Occurrence of rare Spermophilus citellus.The site partially overlaps with the Poniklecova lucka Nature Reserve.

Zraniteľnosť

The site is threatened in places by absence of grazing and on the other hand, in places by the cattle oversized grazing, grasslands conversion into the arable land, wetland drying and at a less extent digging out the Pulsatilla sp..

Vlastníctvo

agricultural organizations - 99.708 % urbarial communities - 0.292 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Acrocephalus schoenobaenus, Anas acuta, Anthus campestris, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Beckmannia eruciformis, Emberiza calandra, Emberiza schoeniclus, Erysimum diffusum, Falco vespertinus, Fulica atra, Gypsophila paniculata, Lacerta vivipara, Lanius minor, Oenanthe oenanthe, Philomachus pugnax, Plecotus austriacus, Pulsatilla zimmermannii, Ranunculus lingua, Saxicola torquatus, Tachybaptus ruficollis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 46,7 53,3 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 45,5 54,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica poniklec lúčny maďarský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov