Ublianka

Kód územia

SKUEV0063

Výmera územia

24,920 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Poloniny

tel:+421 57 768 56 15
fax: +421 57 768 56 15
Slovak Republic
Stakčín
Ul. Mieru 193

Katastrálne územia

Kalná Roztoka, Klenová, Ubľa

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,94194444

Zemepiská dĺžka

22,33333333

Nadmorská výška (m)

Max

305

Priemerná

235

Min

194

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3220 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Carabus zawadzkii, Castor fiber, Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia aurata

Popis územia

The site is represented by the Ublianka river stream in the Beskydy Mts. foothills. Riverine communities bordering the water stream feature the presence of Matteutsia struthiopteris and Telekia speciosa that create the separate association characteristic only for Eastern Carpathians. Geological basement is formed by fluvial sediments of the Dukla unit. Ublianka stream belongs to the so called grayling zone of Uh River in Zakarpatská Ukraine. This fact reflects in high biodiversity of the water stream (occurrence of 21 native fish species).

Ciele ochrany

1. Important site for protection of the alluvial riverine communities with the typical species in teh undergrowth, i.e. Telekia speciosa and Matteutsia struthiopteris. 2. Important site for protection of teh initial plant communities in gravel sediments. 3. Important site for protection of high biodiversity of fishes.

Zraniteľnosť

Biggest antrophogenous interventions in the site are related to existing village settlement along the water stream and agricultural yards, which both negatively affect the water quality in the Ublianka stream. Except one village, the others do not have the sewage canal system constructed, so sewage water from households flows directly into the water stream. The muck leaks into water from agricultural yards located along the whole water stream very often. Partial intervention from side of the local citizens into the existing riverine vegetation, mainly by wood cutting, is visible.

Vlastníctvo

other communities - 4.223 % state - 95.145 % towns and municipalities - 0.632 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Ostatné druhy

Eptesicus serotinus, Eudantomyzon dantordi, Lacerta agilis, Matteuccia struthiopteris, Myotis daubentonii, Plecotus austriacus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 33,3 50,0 16,7 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov